Ogólne Warunki Handlowe

1. Ogólne warunki

Ogólne Warunki Handlowe dotyczą indywidualnych rezerwacji realizowanych za pośrednictwem internetowej strony Click4hotel.eu. Rezerwacja więcej niż jednego pokoju niż oferuje portal odbywa się za pośrednictwem konsultanta telefonicznego lub przy pomocy formularza, w którym można określić swoje zapytanie. Click4hotel.eu jako pośrednik przekazuje każdą rezerwację hotelowi jako samodzielne zamówienie. Pośrednictwo w rezerwacji jest dla klienta bezpłatne a stosunek umowy zostaje zawiązany pomiędzy zamawiającym a oferentem zakwaterowania.

 

2. Zamówienie, płatność

Umowa na wykonanie odpowiednich czynności powstaje w trakcie rezerwacji bezpośrednio pomiędzy klientem /osobą rezerwującą/ oraz oferentem bazy noclegowej /hotelem/ Kwota do zapłaty potwierdzona przez nasz system rezerwacyjny jest płatna bezpośrednio w hotelu.

Przy rezerwacji zamawiający jest zobowiązany do wypełnienia danych kontaktowych, oraz danych karty kredytowej/płatniczej, które są przekazywane hotelowi jako gwarancja zamówienia usługi. Przy rezerwacji „na zapytanie“ należy zaczekać na przesyłane drogą mailową potwierdzenie (co może trwać do 24 godzin). Jeśli rezerwacja na zapytanie zostanie potwierdzona, dalszy proces zamówienie przebiega identycznie jak w przypadku rezerwacji „pokoi będących w dyspozycji”.

W przypadku gdy klient nie pojawi się w hotelu w dzień zarezerwowanego przyjazdu, z karty kredytowej podanej podczas rezerwacji zostanie ściągnięta kwota odpowiadająca cenie pierwszej nocy pobytu, jeśli w ramach oferty specjalnej nie ustanowiono inaczej.

 

3. Warunki anulacji

Warunki anulacji są ustanowione indywidualnie u poszczególnych oferentów. Decydujący dla rezygnacji jest czas pomiędzy dokonaniem anulacji a godziną rozpoczęcia doby hotelowej pierwszego dnia zarezerwowanego pobytu (wg czasu lokalnego miejsca destynacji).

 

4. Hotelowe kategorie

Standardowa międzynarodowa hotelowa klasyfikacja bazująca na systemie gwiazdkowym dostarcza niewiążącej informacji o standardzie wybranego hotelu. Klasyfikacja podana na naszej stronie została przedstawiona w oparciu o naszą ocenę. Wszystkie dalsze informacje o hotelu opierają się na danych podanych przez hotel.

 

5. Ceny

Ceny ofert podanych na Click4hotel.eu, zarówno standardowe jak i promocyjne są podane dla odpowiedniego okresu. Wszystkie ceny są liczone za pokój oraz noc i są podawane w EUR. Specyfikacja ceny jest podana w opisie każdego obiektu.

 

6. Ochrona danych osobowych

Click4hotel.eu bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych klientów i ich prywatności. Dane dostarczane przez klienta są elektroniczne przetwarzane przez Click4hotel.eu i służą jedynie celom administracyjnym i wykonaniu rezerwacji. Prz zapoznaniu się z danymi klienta regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są konsekwentnie przestrzegane. Okazjonalnie możecie Państwo od nas otrzymać informacje o wybranych ofertach, które mogłyby Państwa zainteresować. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób bez Państwa zgody i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Obowiązują przepisy prawa czeskiego. Miejscem realizacji jest Praga w Czeskiej Republice. Dla biznesmenów i osób nie objętych ogólną czeską jurysdykcją siedzibą jest terytorialny kompetentny sąd w Pradze. W innych przypadkach jurysdykcja jest określona przez prawo.