Historie Hevíz

HISTORIE HEVÍZSKÉHO JEZERA

Jezero Hevíz

Dle dávné legendy, na žádost křesťanské sestry, nechala Svatá Panna vytrysknout léčivý pramen. Tato sestřička chtěla vyléčit dítě, které bylo zcela invalidní. Horká voda z jezera a vařící bláto toto oslabené dítě vyléčilo. Legenda pochází z románské doby a zmiňované dítě bylo Románského císaře Flaviuse Theodosiusu, který prohlásil ve své říši r. 391, křesťanství za náboženství.

Hevízské jezero se začalo utvářet v dobách formování čedičových hor kolem Balatonu. Zázračný efekt jeho vody již znali naši předci. Archeologické vykopávky dokládají, že zde lidé žili již v Době Kamenné. Kostel na kopci Egregy, postavený v Arpádovské éře, je veřejnosti přístupný a ukazuje nám zachovalá mementa z této dávné historie. Sopky Tapolca a prameny z jezera Hevíz byly zapsány v roce 2003 do Maďarského Národního a Světového kulturního bohatství.

Jezero Hevíz je největší jezero na světě s léčivou vodou. Jeho teplota je závislá na kombinaci horké a teplé vody, která proudí z podzemí. Pramen léčivé vody vytryskává z jeskyně na povrchu země s 410 litry vody za sekundu a s teplotou 40 stupňů. Voda v jezeře se mění každého 3 a půl dne, tím se udržuje stále čistá.

Termální jezero Hevíz

Termální jezero Hevíz

Termální jezero Hevíz je největší biologicky aktivní jezero s léčivou vodou na světě, které osvěží jak Vaše tělo tak i duši. Jsou to nejstarší a nejznámější lázně Maďarska, v souladu se záznamy z Doby Římské, je jeho historie stará 2000 let. Léčba jako taková se datuje 200 let zpátky. Jezero o velikosti 4,4 ha je napájené z pramenu hrnoucí se z 38 m hloubky, obsahující síru, radium a minerály. Díky dopadající vodě z velké výšky, se voda v jezeře kompletně vymění během 2 dnů. Voda v jezeře je bohatá na rozpuštěné substance a plyny v kombinaci s příznivými přírodními vlivy uhličitanu. Voda obsahuje síru, kalcium, magnesium, vodíkový uhličitan, stejně jako trochu radioaktivního obsahu. Léčivé bláto, které pokrývá v husté vrstvě dno, si zaslouží speciální pozornost. Hevízské bláto, které je unikátní svého druhu, obsahuje organické i neorganické substance, sůl a redukovanou kyselinu sírovou, která představuje speciální léčivý faktor. Teplota vody v zimě je 23 – 25 stupňů a 33 – 36 stupňů v létě.

Relaxační plavání na vodě mezi plovoucími lotosy a zelené listy stromů uklidňují nervový systém a přispívá k obnovení psychické rovnováhy. V zimě se nad hladinou vody tvoří pára, která zamezuje vychladnutí vody a v tu samou dobu se také začne tvořit přírodní inhalatorium. Dalším blahodárným účinkem je pití z léčivých pramenů, které je vhodné při léčbě žaludku a zažívacích problémech.

Lázně Hevíz a Nemocnice Sv. Ondřeje se starají o termální jezero nabízející klientům celou řadu služeb.

Komplex budov na Schulhof Promenádě je nazýván Zimními lázněmi. Léčebné centrum je umístěné v oblasti nemocnice, s možností vnitřního koupání, které je navštěvováno hosty po celý rok. Naleznete zde 9 vnitřních bazénů s teplotou kolem 32 – 37 stupňů.

Nemocniční služby

Předchůdce nemocnice Sv. Ondřeje byla založena v roce 1952, od té doby museli být přijímáni jak hospitalizovaní tak ambulantní pacienti.Účinná léčba je poskytována kompletními diagnostickými službami a 200 let starou osvědčenou medicínou. Nemocnice nabízí léčebné prohlídky a kompletní léčbu dle individuálně sestaveného plánu.

Hospitalizovaným i ambulantním pacientům je dávána komplexní léčebná kůra (bahenní lázeň, podvodní masáž, kyselino uhličitá lázeň, magnetická terapie, galvanizační lázeň, ultrazvuk, psychoterapie, terapeutické masáže). Kromě toho nabízí mnoho dalších léčebných konzultací jako interní léčbu, neurologii, ortopedii, chirurgii, urologii a stomatologii.

HISTORIE HEVÍZU

Historie různých národů začíná na Balatonské vysočině, v Hévízu a jeho okolí. V roce 2001 se objevily důležité poznatky díky archeologickým vykopávkám.

Nálezy dokládají, že tato oblast byla osídlena od Středověku až po Karolínskou dobu. Blízko vily Margaret, nedaleko hevízského jezera byl nalezen románský hrob a kamenný oltář zasvěcený Jupiteru pocházející z římské doby. Na základě zmiňovaných nálezů, můžeme předpokládat, že Římané odjakživa znali Hevíz a jeho léčivou moc a tato síla je sem neustále přitahovala. Krom toho, voda z jezera byla též užívána k průmyslovým účelům – konopné, lněné a kožařské práce.

Po maďarském záboru, počátkem Středověku, zde byli různé maďarské vesnice nazývané Páh, jako Bor-páh (nyní Alsopáhok) nebo Szentandrás-páh (později Hevízszentandrás), které poukazují na řemeslné profese obyvatel z té doby.

Během 18. st. Jezero Hevíz začalo být známé a konce 18. st. Bylo založeno Hevízfürdo. První vědecká analýza a publikace o léčivé vodě byla vydána Ferencem Szlábym v roce 1769.

Koncem 18. st. Bylo jezero Hevíz již zaznamenáno na některých mapách. V roce 1783 Josef II. nařídil průzkum jezera a na mapu ho uvedl pod názvem „teplé sirnaté jezero“. Název Hevíz se poprvé v tištěné podobě objevil v roce 1780 v Károly Windisch´s v práci nazvané Gottlieb. („Geografie maďarského království“). Hevíz byl také zmiňován v historicko-geografických slovnících od Matyáše Jánose Korabinszkyho.

Význam města Hevíz se zvýšil až po podepsání Mírové Triannonské smlouvy a Hevíz se stal nejvýznamnějším lázeňským městem v Maďarsku. Výstavba kolem jezera pokračovala: Otevřený bazén byl postaven v roce 1926, další rok byl postaven mnohaposchoďový lázeňský dům na severním břehu jezera. Mezi lety 1931 – 1932 bylo ke stavbě připojeno skleněné zastřešení. Výstavba velkých prázdninových center začala v polovině roku 1920. Další výstavba nemohla být uskutečněna kvůli válečnému stavu a nestabilní politické situaci. Během války město navštěvovali výhradně turisté z Německa. V letech 1944 – 1945 bylo mnoho zraněných vojáků ošetřováno v hevízských lázních. Hevízfürdo byl v roce 1948 znárodněn a následující roky byly stravovací zařízení vedeny státem. Hevízská Veřejná lázeňská nemocnice byla založena Ministerstvem Zdravotnictví 1.1. 1952. Hevíz se stal největšími lázněmi v zemi, kde se pacienti léčili s revmatologickými nemocemi. Lázeňská nemocnice byla rozšířena a modernizována v roce 1960, nové ulice a parky byly vystaveny v roce 1965. V tomto roce bylo též vystaveno autobusové nádraží, které je užíváno dodnes.

Hevíz byl k obci připojen 1.1. 1970. Turisté přijíždějící do města byla z hlavní části z Maďarska nebo z východní Evropy. Koncem roku 1970 bylo 80 % návštěvníků z Maďarska. Soukromé ubytování se stalo více a více důležitější. Obnova lázní začala v polovině roku 1970. V březnu roku 1986 vyhořela hlavní budova lázní a větší část byla zničena. Politické změny, ke kterým došlo v letech 1989 a 1990, znamenaly pro město Hevíz výrazné zlepšení. Zvýšil se počet solventních návštěvníků z Maďarska a východní Evropy. Paralelně se také začala zvyšovat počet návštěvníků ze západu, konkrétně z německy mluvících oblastí. Po privatizaci byla prázdninová centra přeměněna na moderně vybavené hotelové komplexy. V roce 1990 byla výstavba tak rozsáhlá jako nikdy předtím. Hotely a stravovací zařízení byly stavěné jeden za druhým maďarskými nebo zahraničními investory.

Hevíz získal status města 1.5. 1995. První střední škola, Střední škola István Bibó, byla založena následující rok. V polovině 90 let region začal nabízet stále více a více služeb, bylo vystavěno mnoho kostelů, začaly vznikat nové sportovní a moderní centra. Začátkem 21. století se Hevíz stal jedním z nejoblíbenějších a nejvíce se rozvíjejících lázeňských měst v Maďarsku.